Mládež

Získejte pro svoji prezentaci pult a stan

Dalšími z projektů na podporu klubu jsou na podzim Prezentační stany a pulty. O podporu a přihlášení se do projektu se mohou ucházet všechny mládežnické celky startující v soutěžích ČMSHb pro soutěžní ročník 2021/2022 dle níže stanovených kritérií.

Předpoklady pro zapojení se do projektu:

  • Žádat o podporu Komise mládeže v rámci projektu „Prezentační pult“ a „Prezentační stan" mohou výhradně kluby sdružené v ČMSHb, které vedou účetnictví. Do dotačního programu se mohou zapojit kluby sdružené v ČMSHb, proti kterým není vedeno disciplinární řízení a které mají uhrazeny všechny závazky vůči ČMSHb.
  • Žadatel může žádat maximálně o podporu ve formě jednoho setu v přesně definovaném složení.
  • Podpořeni budou žadatelé (kluby) s minimálně jedním aktivním celkem mládeže v soutěžích ČMSHb pro soutěžní ročník 2021/2022.

Forma podpory prezentační pult:

  • Zajištění dodání setu (prezentační stolek/pult v grafice klubu včetně vaku k uložení) v přesně definovaném složení s logy žadatele.
  • Zajištění dopravy na adresu uvedenou žadatelem.
  • Spoluúčast žadatele je cca. 20% nákladů na dodání setu ve výši 1000,- kč včetně DPH. ČMSHb hradí zbylé části nákladů včetně přepravy.

Forma podpory prezentační stan:

  • Zajištění dodání setu (stan o rozměru 3x3 metru s boční plachtou včetně vaku na kolečkách k uložení) v přesně definovaném složení s logy žadatele.
  • Zajištění dopravy setu na adresu uvedenou žadatelem.
  • Spoluúčast žadatele je cca. 25% nákladů na dodání setu ve výši 5000,- kč včetně DPH. ČMSHb hradí zbylé části nákladů včetně přepravy.

Proces realizace projektu:

Do 30. 9. příslušného roku odešle žadatel o podporu žádost na emailovou adresu: projekty@hokejbal.cz. Žádost musí být zpracována na předepsaném tiskopisu žádosti v samostatném textovém dokumentu včetně kompletního vyplnění všech položek a údajů (žadatel odesílá otevřenou verzi přihlášky ve formátu xls a také podepsaný scan přihlášky).

Dokumenty ke stažení: