Rozvoj

Informace k projektům Technické komise – Plošiny pro TV, Ozvučení hřiště a Tablety pro ELZ 2021

TK ČMSHb letos vyhlašuje druhé kolo projektů, které jsou zaměřeny na vybavení hřišť a areálů. První projekt slouží k vybudování plošin vhodných pro snímání utkání TV kamerami a pořizování on-line streamů, druhý na ozvučení hřišť a hokejbalových areálů, třetí pak na získání tabletu pro vedení ELZ.

V letošní druhé vlně jsou projekty plošin a ozvučení hřiště určeny pro kluby z Extraligy, 1. Ligy, 2. Ligy a Extraligy juniorů, disponující alespoň dalšími dvěma týmy v rámci mládežnických soutěží ČMSHb. Projekt na získání tabletů je pak pro všechny kluby.

Kluby mohou tímto způsobem požádat o podporu do výše až 50% nákladů, nejvýše však 35 000 Kč na projekt plošin a 25 000 Kč na ozvučení hřiště.

V případě tabletů pro zpracování elektronického zápisu, který v podzimní sezóně nahradí ve všech soutěžích klasické papírové zápisy o utkání, je tato podpora realizována dodáním zařízení bez dalších nákladů, příslušný klub však musí mít proškoleného zapisovatele.

Podmínkou zařazení do projektů je odeslání příslušné žádosti do 31.7.2021 na předepsaném formuláři na adresu tk@hokejbal.cz. Žádost o podporu projektu musí být kompletně vyplněna. Do jednotlivého projektu se pak nemohou přihlásit kluby, které podporu v rámci daného projektu získali již v prvním kole v loňském roce.

Vyhodnocení žádostí následně proběhne v termínu do 14.8.2021.

Dokumenty ke stažení: