Mládež

Informace pro účastníky a účastnice CTM, HCŽ a CRD

Organizátoři tradičních letních akcí CTM, HCŽ a CRD přinášejí sumární informace pro všechny účastníky.

Každé dítě předkládá před zahájením akce:

  • kartičku pojištěnce, či její kopii
  • zdravotní způsobilost dítěte k účasti na zotavovací akci ověřuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo nemá-li dítě registrujícího poskytovatele, jiný poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, vzor lékařského posudku upravuje vyhláška o zotavovacích akcích, platnost posudku je dva roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte
  • pro účastnice HCŽ je vzhledem k délce campu lékařské potvrzení dobrovolné
  • potvrzení o bezinfekčnosti dítěte

Dokumenty ke stažení: