Mládež

Informace pro účastníky a účastnice CTM, HCŽ a CRD

Organizátoři tradičních letních akcí CTM, HCŽ a CRD přinášejí sumární informace pro všechny účastníky.

Každé dítě předkládá před zahájením akce:

  • kartičku pojištěnce, či její kopii,
  • zdravotní způsobilost dítěte k účasti na zotavovací akci ověřuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo nemá-li dítě registrujícího poskytovatele, jiný poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, vzor lékařského posudku upravuje vyhláška o zotavovacích akcích, platnost posudku je dva roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte,
  • pro účastnice HCŽ je vzhledem k délce campu lékařské potvrzení dobrovolné,
  • potvrzení o bezinfekčnosti dítěte.

Termíny a časy začátků jednotlivých campů:

  • CTM U13 - 16.7.2023 14:00
  • HCŽ - 20.7.2023 17:00
  • CTM U16 a U18 - 23.7.2023 14:00
  • CRD - 5.8.2023 15:00


Více o CTM, CRD a HCŽ v samostatné sekci webu.

Dokumenty ke stažení: