Trenéři

Získejte trenérskou licenci D z domova

Vzhledem k nelepšící se situaci a nemožnosti pořádat trenérské semináře byl učiněn mimořádný krok. D licenci je možné získat formou účasti na distanční formě školení. Zisk D licence je rozdělen do dvou kroků a licenci je možné získat tzv. z "klidu domova".

Díky tomu je možné proškolit velké množství trenérů a uchazečů o trénování, případně asistentů trenérů dostupnější formou. Absolventi výše uvedených kurzů se mohou na podzim přihlásit k zisku C licence v prezenční formě konání akce. Kurzu se mohou zúčastnit také rodiče, případně osoby od věku 16 let.

Zisk Licence D – Modul č. 1 23. 2. 2021

Zisk Licence D – Modul č. 2 26. 2. 2021

Zisk Licence D – Modul č. 1 2. 3. 2021

Zisk Licence D – Modul č. 2 4. 3. 2021