Trenéři

Vyhlášení nových trenérských webinářů

Aktuální doba ani nadále nepřeje konání trenérských seminářů, ale my nezahálíme a přinášíme Vám velké množství dalších webinářů, na které se můžete hlásit.

Všechny nově vypsané webináře naleznete na webu trenérů.


Témata, která byla celky velmi žádaná, jsou vyhlášena pro velký zájem znovu (střední útočník, transition a regenerace):

Střední útočník (B a C licence)

Regenerace a stravování (B a C licence)

Transition (B a C licence)


Doplněna jsou nová témata na herní činnosti jednotlivce, o která byla velká poptávka (určeno pro začínající i stávající trenéry):

Aspekty nácviku přihrávky (C a D licence)

Význam vedení míčku jako klíčové dovednosti (C a D licence)

Zákonitosti nácviku střelby dle věkových kategorií (C a D licence)


Jsou doplněny zcela nové okruhy témat:

Trenér R (Rodič a brankář)

Jak na rozvoj herního myšlení (C licence)

Obranná hra dle pásem (B a C licence)

Brankář - Trénink s minimem pomůcek (B a C licence)

Rozvoj dovedností v zápasových podmínkách (C licence)

O hokejbale s trenéry T. Frimlem a T. Semerou (C licence)