ČMSHb

Výzva PROVOZ A ÚDRŽBA 2021 - termín podání se blíží

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu PROVOZ A ÚDRŽBA 2021, která je určena na podporu provozovatelů sportovních zařízení z řad neziskových sportovních organizací. Lhůta pro podání žádostí je do 23. prosince 2020, 17:00.

Účelem Výzvy je podpora sportovních organizací – provozovatelů sportovních zařízení, a to prostřednictvím podpory provozování a udržování sportovních zařízení, včetně podpory udržování technických prostředků, strojů a zařízení přímo souvisejících s provozem sportovního zařízení.

Oprávněným žadatelem jsou spolky, pobočné spolky a další neziskové organizace, jejichž předmětem hlavní činnosti je činnost v oblasti sportu a které jsou provozovateli sportovních zařízení, přičemž dané sportovní zařízení je buď ve vlastnictví, nebo v nájmu, výpůjčce či pachtu, a to soustavně alespoň od 1. ledna 2020. O dotaci nemohou žádat obchodní společnosti (např. a.s., s.r.o. a podobně).

Sportovním zařízením se pro potřeby Výzvy rozumí sportovní zařízení dle § 2 odst. 5 zákona o podpoře sportu, tj. objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu, které je provozuschopné a pro provozování sportu využívané. Maximální výše dotace na jedno sportovní zařízení je stanovena na 10 000 000 Kč. Dotace může činit max. 50 % celkových nákladů souvisejících s provozem sportovního zařízení.

V případě dotazů kontaktujte nejdříve proškolené pracovníky své servisní organizace – seznam kontaktů naleznete zde (seznam je průběžně doplňován).

Výzvu včetně příloh naleznete zde 

Nejčastější otázky a odpovědi zveřejněné NSA naleznete zde

Případné dotazy na NSA lze směřovat na email: dotace@agenturasport.cz nebo na tel.: +420 704 857 111 (čas vyhrazený pro telefonické konzultace PO - ČT, 9 - 12)

Zpracováno s využitím textů PTU Praha