Výročí

K roku 2020 se datuje třicáté výročí založení ČMSHb. K této významné události je naplánovano několik událostí a akcí, které mají tento historický okamžik připomenout.


Plánované akce:

  • Galavečer k výročí založení ČMSHb
  • Kongres pro hokejbalové trenéry
  • Vydání knihy k historii hokejbalu
  • Vydání knihy pro hokejbalové trenéry
  • Sportovní akce k události MS Masters v Českých Budějovicích