ČMSHb

Oficiální stránky Českomoravského svazu hokejbalu

Člen mezinárodní hokejbalové federace ISBHF

Trenéři hokejbalu

Informace o školení zisku B licence pro sezónu 2017/2018

firma Uher dokončuje kompletaci vrchní stavby

ČMSHb zveřejňuje informace o školení trenérů hokejbalové B licence, realizovaném ve spolupráci s Trenérskou komisí ČOV, která organizuje pro trenéry sportovních her tzv. "Vědecký základ". Lektory programu jsou například Michal Ježdík, Zdeněk Haník, Pavel Kolář a mnoho dalších renomovaných sportovních osobností včetně zahraničních přednášejících.

Nové termíny trenérských seminářů

V rezervačním systému na školení a semináře hokejbalových trenérů proběhla aktualizace a doplnění nových akcí pro trenéry. Nově jsou vyhlášeny především dva doškolovací semináře za účasti lektorů ČOV, kterými jsou renomované sportovní osobnosti Michal Ježdík a Marian Jelínek. Zájem trenérů přinesl také vyhlášení náhradního termínu pro zisk licence D. Plán akcí naleznete na webu treneri.hokejbal.cz

Školení zisku B licence pro sezónu 2017/2018

ČMSHb pokračuje v oblasti školení trenérů B licence ve spolupráci s Trenérskou komisí ČOV, která organizuje pro trenéry sportovních her tzv. "Vědecký základ". Lektory programu jsou například Michal Ježdík, Zdeněk Haník, Pavel Kolář a mnoho dalších renomovaných sportovních osobností včetně zahraničních přednášejících.

Nové informace pro hokejbalové trenéry

Česká výprava při slavnostním zahájení turnaje

Trenérské hokejbalové veřejnosti přinášíme informace o blížících se seminářích obnovy a také termínech školení zisku licence D. Novinkou je také zveřejnění nových metodických materiálů zaměřených na přípravu hokejbalové mládeže.

Aktualizace termínů trenérských seminářů

V rezervačním systému na školení a semináře hokejbalových trenérů proběhla aktualizace a doplnění akcí pro trenéry. Krom vyhlášení dvou seminářů v rámci MS v Pardubicích, obsahuje přehled školení také 4 semináře zisku licence D. Plán akcí naleznete na webu treneri.hokejbal.cz

Termínový kalendář školení a seminářů trenérů

Kanada v. USA na MS U20 2006 v Itálii

Na přelomu roku byl zveřejněn návrh termínového kalendáře školení a seminářů trenérů. Plán akcí obsahuje termíny a místa akcí do července roku 2017, které doplní ještě dvojice seminářů alokovaných do dějiště MS v Pardubicích.

Zveřejněny termíny školení a seminářů trenérů

Situace těsně před vyrovnáním na 5:5 - ČR v. USA

Mechanismus udílení trenérských licencí prochází změnou. Veřejnosti přinášíme termíny pro blížící se školení a semináře, jak zisku licence, tak obnovy. Nejvýznamnějším progresem prošlo studium licence B, které je nově akreditováno u MŠMT, a bude realizováno ve spolupráci s Trenérskou komisí ČOV. 

MŠMT udělilo akreditaci studiu hokejbalové B licence

Vsetínský Minařík v ataku před brankou Kanady

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo ČMSHb akreditaci studijního programu trenérské hokejbalové licence B. Tento významný krok je jednou z dílčích změn v oblasti vzdělávání trenérů hokejbalu resp. jedním z významných kroků navazujících na změny ve Směrnici o udělování trenérských licencí.

Soupiskové rozhraní - administrace klubů

Připojte se k hokejbalu

Najdete nás pravidelně i na sociálních sítích čtečkách RSS i na YouTube.comPartneři českého hokejbalu