Odborné komise

Ligová komise

01.07.2018 - 30.06.2022lk@hokejbal.cz
Jan Fedák 773781128 fedak@hokejbal.cz
Vilém Jonák
Anna Kuželová
Jana Rakovská
Pavel Shejbal

Technická komise

01.07.2018 - 30.06.2022tk@hokejbal.cz
Jaroslav Pikula 773781123 pikula@hokejbal.cz
Michal Broulík
Ondřej Průša

Komise rozhodčích

01.07.2018 - 30.06.2022kr@hokejbal.cz
Jaroslav Pikula 773781123 pikula@hokejbal.cz
Vojtěch Filipiec
Martin Motyčka
Radka Synková
Petr Žižka

Komise delegátů

01.07.2018 - 30.06.2022kd@hokejbal.cz
Ing. Milan Hušek 773785513 husek@hokejbal.cz
Jaroslav Belanec
Tomáš Diblík
Martin Motyčka
Mgr. Martin Řezníček
Pavel Vosyka

Odvolací komise

01.07.2018 - 30.06.2022ok@hokejbal.cz
Martin Černý 776301325 cerny@hokejbal.cz
Ing. Jan Emmer
JUDr. Karel Poupě

Komise mládeže a metodiky

01.07.2018 - 30.06.2022km@hokejbal.cz
Mgr. Martin Komárek 773781132 komarek@hokejbal.cz

Disciplinární komise

01.07.2018 - 30.06.2022dk@hokejbal.cz
Libor Komůrka 773781146 komurka@hokejbal.cz
Ondřej Průša
Ing. David Ryss
Marcel Slanina
Pavel Štefka

Úsek významných akcí

01.07.2018 - 30.06.2022
Jiří Cícha 724890195 cicha@hokejbal.cz
Kristýna Butašová

Partneři českého hokejbalu