ČMSHb

Oficiální stránky Českomoravského svazu hokejbalu

Člen mezinárodní hokejbalové federace ISBHF

Informace o projektu hokejbalových kroužků pro školní rok 2017/2018

Datum: 04. 05. 2017
Autor: Martin Komárek
Sdílej přes:

ČMSHb prostřednictvím Komise mládeže vyhlašuje druhý ročník projektu nesoucí název Hokejbalové kroužky. Podoba projektu byla rozsáhle diskutována na několika setkáních HCM. Hlavním cílem projektu je najít formu vyústění dlouhodobé spolupráce hokejblaových klubů se základními školami pravě v podobě vzniku kroužků a vytvořit tak podhoubí pro systematický nábor mládeže. V probíhajícím školním roce se do projektu zapojilo 6 středisek.

Novým mládežnickým projektem představeným hokejbalové veřejnosti je projekt hokejbalových kroužků, zaměřující se na podporu realizace vzniku kroužků na prvních stupních základních škol. Myšlenka vzniku a rozvoje kroužků čerpá a těží ze zkušeností z již funkčních aktivit podobného nebo příbuzného chrakteru.

Hokejbalové kroužky je třeba vnímat jako vrchol a nejvyšší možný stupeň spolupráce hokejbalové klubu se základní školou. Ke vzniku kroužku a této spolupráci vede náročná cesta přes dílčí kroky a dílčí projekty realizované se základní školou. Zájemcům o organizaci kroužku nabízíme bodový soupis doporučení a zkušeností, jak při plánování vzniku kroužku postupovat.

Organizátoři projektu jsou podpořeni dodáním letáků v grafické korektuře na míru žadatele, dodáním sady dětských hokejek, které mohou být dětem pro potřeby kroužku zapůjčeny a také finanční podporou vázanou na lektory hokejbalových kroužků.

Přihlášky do projektu adresujte od 1.6.2017 do 30.9.2017. Žadatel o podporu odešle přihlášku do projektu pro školní rok 2017/2018 na e-mailovou adresu km@hokejbal.cz. Žádost o podporu musí být kompletně vyplněna. Žádost o podporu bude obsahovat návrh osob, které za hokejbalový kroužek odpovídají, resp. jej budou vést (lektor hokejbalového kroužku). 

Přednosti projektu:

  • Návaznost hokejbalových kroužků na náborovou činnost mládeže.
  • Systematické zapojování dětí do kategorií přípravky a minipřípravky.
  • Prezentace hokejbalu mládeže a mládežnických klubů na základních školách.

Struktura hokejbalového kroužku:

  • Organizace minimálně 15 lekcí hokejbalového kroužku o délce minimálně 75 minut za pololetí v definovaném školním roce.
  • Kroužek je organizován v časech odpolední školní družiny (13:00 – 16:00) v areálu uvedené základní školy pro děti prvního stupně. 

Dokumenty k projektu hokejbalové kroužky:

Přihláška do projektu - Hokejbalové kroužky 2017/2018

Vyhlášení projektu - Hokejbalové kroužky 2017/2018

Doporučení k organizaci - Hokejbalové kroužky

Prezentace o projektu v klubu - Hokejbalové kroužky

Video o organizaci - Hokejbalové kroužky

Leták - Hokejbalové kroužky

Partneři českého hokejbalu