ČMSHb

Oficiální stránky Českomoravského svazu hokejbalu

Člen mezinárodní hokejbalové federace ISBHF

Týden s hokejbalem

Jak si představit projekt "Deset dní s hokejbalem"?!

Komise mládeže ČMSHb představuje ředitelům/ředitelkám základních a mateřských škol projekt s názvem „Deset dní s hokejbalem“. Projekt je realizován s cílem prezentovat dětem a školám možnosti hokejbalových aktivit v návaznosti na spontánní náborovou činnost. Projekt je realizován v podobě zapůjčení a výstavby mobilního hřiště ke školám a školkám po dobu minimálně jednoho týdne včetně zajištění doprovodného programu, soutěží a turnajů pro mládež. 

Myšlenky a cíle projektu jsou vytvoření sportovních aktivit pro školní a předškolní mládež včetně nabídky realizace programu přímo ve školách a školkách nebo na jejich sportovních hřištích. 

Hokejbalové hřiště je variabilní ve velikosti v minimálních rozměrech 8x8 metrů až do maximální velikosti 20x10 metrů. Přihlášení do projektu je třeba učinit od března do října a to formou odesláním přihlášky do projektu na emailovou adresu hriste@hokejbal.cz případně provedením rezervace hřiště v rezervačním formuláři.


V případě obsazenosti navrženého termínu konáním akce v jiné škole nebo školce bude účastníkům navržen jiný volný termín. 

Forma projektu:

  • Přivezení a výstavba mobilního hokejbalového hřiště včetně plastového povrchu do škol a školek (náklady na převoz a stavbu hřiště jsou realizovány z prostředků ČMSHb).
  • Zapůjčení setu 30 kusů hokejek dvou dětských velikostí obou zahnutí (pravé, levé) pro realizaci projektu.
  • Vytvoření sportovního programu pro děti, soutěží a miniturnajů dle konkrétní dohody se školou resp. školkou.

Dokumenty k projektu "Týden s hokejbalem":

Přihláška do projektu - "Týden s hokejbalem"

Dokument vyhlášení projektu - "Týden s hokejbalem"

Důležité kontaktní osoby:

  • Roman Hnátek - hriste@hokejbal.cz a 773 773 044 (koordinátor projektu "Deset dní s hokejbalem")

Partneři českého hokejbalu