ČMSHb

Oficiální stránky Českomoravského svazu hokejbalu

Člen mezinárodní hokejbalové federace ISBHF

Hokejbalové kroužky

Novým mládežnickým projektem představeným hokejbalové veřejnosti je projekt hokejbalových kroužků, zaměřující se na podporu realizace vzniku kroužků na prvních stupních základních škol. Myšlenka vzniku a rozvoje kroužků čerpá a těží ze zkušeností z již funkčních aktivit podobného nebo příbuzného chrakteru.

Hokejbalové kroužky je třeba vnímat jako vrchol a nejvyšší možný stupeň spolupráce hokejbalové klubu se základní školou. Ke vzniku kroužku a této spolupráci vede náročná cesta přes dílčí kroky a dílčí projekty realizované se základní školou. Zájemcům o organizaci kroužku nabízíme bodový soupis doporučení a zkušeností, jak při plánování vzniku kroužku postupovat.

Organizátoři projektu jsou podpořeni dodáním letáků v grafické korektuře na míru žadatele, dodáním sady dětských hokejek, které mohou být dětem pro potřeby kroužku zapůjčeny a také finanční podporou vázanou na lektory hokejbalových kroužků.

Přihlášky do projektu adresujte od 1.6.2018 do 30.9.2018. Žadatel o podporu odešle přihlášku do projektu pro školní rok 2017/2018 na e-mailovou adresu km@hokejbal.cz. Žádost o podporu musí být kompletně vyplněna. Žádost o podporu bude obsahovat návrh osob, které za hokejbalový kroužek odpovídají, resp. jej budou vést (lektor hokejbalového kroužku). 

Přednosti projektu:

  • Návaznost hokejbalových kroužků na náborovou činnost mládeže.
  • Systematické zapojování dětí do kategorií přípravky a minipřípravky.
  • Prezentace hokejbalu mládeže a mládežnických klubů na základních školách.

Struktura hokejbalového kroužku:

  • Organizace minimálně 15 lekcí hokejbalového kroužku o délce minimálně 75 minut za pololetí v definovaném školním roce.
  • Kroužek je organizován v časech odpolední školní družiny (13:00 – 16:00) v areálu uvedené základní školy pro děti prvního stupně. 

Dokumenty k projektu hokejbalové kroužky:

Přihláška do projektu - Hokejbalové kroužky 2018/2019

Vyhlášení projektu - Hokejbalové kroužky 2018/2019

Doporučení k organizaci - Hokejbalové kroužky

Prezentace o projektu v klubu - Hokejbalové kroužky

Video o organizaci - Hokejbalové kroužky

Leták - Hokejbalové kroužky

Hokejbalová brožura

Důležité kontaktní osoby:

  • Roman Hnátek - nabory@hokejbal.cz a 773 773 044 (koordinátor náborových projektů)
  • Martin Komárek - komarek@hokejbal.cz a 773 781 132 (metodika náboru mládeže)

 

Partneři českého hokejbalu