Licence D

Trenérská licence D

Podmínky přijetí ke studiu:

  • věk 16 let,

  • odeslání přihlášky přes rezervační systém školení a seminářů.

 Úkoly:

  • aktivní účast na školení (bez absence),
  • předložení záznamu 4 cvičení na rozvoj HČJ (v průběhu školení),
  • vyplnění formuláře zpětné vazby na školení (po absolvování školení).


 Obsah výuky:

Předmět

Teorie

Praxe

Informace ke školení

 

 

Etika hokejbalu mládeže

30 minut

 

Poslání a úloha trenéra mládeže

15 minut

 

Konstruktivní komunikace

15 minut

 

Sportovní příprava dětí

30 minut

 

Zásady a tvorba TJ

30 minut

 

Modelová TJ

 

60 minut

Praktická ukázka – HČJ

 

60 minut

 

Platnost licence: maximálně 12 měsíců

Obnova licenceneobnovuje se

Poplatek za studium: 600 Kč

Matriční poplatek za vystavení licence: 100 Kč

Partneři českého hokejbalu