ČMSHb

Oficiální stránky Českomoravského svazu hokejbalu

Člen mezinárodní hokejbalové federace ISBHF

Pojištění členů ČMSHb

Českomoravský svaz hokejbalu má prostřednictvím Českého olympijského výboru a Českého svazu tělesné výchovy uzavřenu od roku 2013 smlouvu o úrazovém pojištění svých členů.

Úrazové pojištění od roku 2013 je uzavřeno s jinou pojišťovnou než v minulosti, ale ve stejném rozsahu a se stejnými parametry, jako v roce 2012. Opět se vztahuje na všechny členy Českomoravského svazu hokejbalu (ČMSHb), tj. na členy sportovních klubů a tělovýchovných jednot, i na účastníky akcí pořádaných SK/TJ a regionálními svazy hokejbalu. Smlouva je podepsaná s Pojišťovnou VZP, a.s.

Pro uplatňování odškodnění za úrazy obecně platí, že rozhodující je den vzniku úrazu a smlouva platná v době vzniku úrazu.

PŘEJÍT NA INFORMACE O POJIŠTĚNÍ A LIKVIDACI UDÁLOSTI

V případě dotazů se obraťte na infolinku Pojišťovny VZP, a.s.: +420 233 006 311; info@pvzp.cz

Vaše připomínky a zkušenosti s likvidací pojistných událostí oznamte na hokejbal@hokejbal.cz.

Brankářská hokejbalová škola

Připojte se k hokejbalu

Najdete nás pravidelně i na sociálních sítích čtečkách RSS i na YouTube.comPartneři českého hokejbalu