ČMSHb

Oficiální stránky Českomoravského svazu hokejbalu

Člen mezinárodní hokejbalové federace ISBHF

Dotace a granty

Českomoravský svaz hokejbalu pro své aktivní nižší složky (regionální svazy, kluby) připravuje každoročně dotační a grantová řízení.

Zdrojem jsou dotační tituly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz) do jejichž programů se ČMSHb aktivně zapojuje. Ve prospěch klubů a RSHb využívá především grantových programů IV. (údržba a provoz stadionů) a V. (činnost). Výše přidělených grantových prostředků ze strany MŠMT je známa zpravidla na přelomu května a června a její využití podléhá schválení Valnou hromadou ČMSHb, která se koná vždy v červnu.

Druhým dotačním zdrojem jsou prostředy loterijních společností přerozdělované prostřednictvím Českého olympijského výboru (www.olympic.cz). Jejich určení je vždy specifikováno ve vyhlášeném dotačním programu či projektu. Zaměření je však jednoznačné - mládež, rozvoj, nábory dětí.

O kontrétních dělících mechanismech pak rozhoduje Předsednictvo ČMSHb.

Dotační programy vyhlášené v roce 2014

Přidělené dotace v roce 2014 = 4.951.952 Kč

Soupiskové rozhraní - administrace klubů

Připojte se k hokejbalu

Najdete nás pravidelně i na sociálních sítích čtečkách RSS i na YouTube.comPartneři českého hokejbalu