Hokejbalový svaz

Prodej alkoholu na sportovištích

05.12.2019 Olga Birčáková
Hokejbalovým klubům, pořadatelům sportovních akcí a provozovatelům sportovních hřišť přinášíme informace o prodeji alkoholu na sportovištích při pořádání sportovních akcí. V textu naleznete odpovědi na otázky související s prodejem alkoholu.

Vzhledem k množícím se dotazům a případným komplikacím v souvislosti s prodejem alkoholu na sportovních akcí pořádaných svazem, regiony a kluby, si vás dovolujeme upozornit na obecnou informaci k této záležitosti zpracovanou Českou unií sportu. 

Informace ČUS


Z uvedeného vyplývá, že na sportovních akcích je obecně možné prodávat z alkoholických nápojů pouze desetistupňové pivo a víno a na akcích pro děti do 18 let je prodej alkoholu ze zákona č.65/2017 Sb. zakázán úplně.

Pořadatel akce (svaz, region nebo klub), je ten kdo určuje, jaký charakter má jím pořádaný turnaj. Jakmile má turnaj pořadatelem nastavený charakter akce pro děti, platí zákonný zákaz prodeje a dokonce i podávání (tj. např. zadarmo) alkoholu, a to pro každého. Dle ustanovení §36 zák. č. 65/2017Sb. je pak porušení tohoto zákazu prodejcem přestupkem, za který lze uložit pokutu až 50 000 Kč. Nejenže tedy může pořadatel v místě konání turnaje požádat, aby se alkoholické nápoje neprodávali, ale dodržování tohoto zákazu lze i vynucovat. Kontrola dodržování zákazů stanovených zák.č. 65/2017Sb. je v kompetenci Policie ČR i obecní policie. Svaz, region resp. klub může dopředu jednoznačně v propozicích daný turnaj označit za akci určenou pro děti / mládež do 18 let a s touto skutečností seznámit prodejce v místě konání turnaje, eventuálně i s upozorněním, že na takové akci je zákonem zakázán prodej alkoholu.

Partneři českého hokejbalu