Mládež

Výsledkovou tabulí trenéra mládeže rozhodně není stav skóre, upozorňuje Komárek

03.01.2017 Filip Červinka
Nejen v hokejbalovém prostředí se často setkáváme už od těch nejmladších celků s velkým tlakem na „úspěch“ respektive výsledek mančaftu. Ambiciózní trenéři chtějí dosáhnout vítězství za každou cenu a leckdy tak bývají opomínáni méně zdatní hráči, kteří nedostanou tolik prostoru a jejich výkonnostní růst je tak ohrožen. Co s tím ale dělat? „Vše má hranice, jsou věkové kategorie, do kterých ambice a výsledkové tlaky nepatří,“ má jasno předseda ČMSHb a zkušený mládežnický trenér Martin Komárek.

V poslední době se hokejbalový svaz zaměřil na výrazné změny v udělování trenérských licencí, co těmito změnami sledujete? Slibujete si od nich pečlivější výchovu nových, ale i stávajících hokejbalových trenérů?
Cílem je komplexní změna v této oblasti, která by měla přinést nejen kvalitnější vzdělávací systém, ale především systém, který pro trenéry bude inspirující, zajímavý a také po stránce témat, přednášejících moderní. Druhou linií je pak skutečnost, kdy chceme zamezit skutečnosti potvrzené z předcházejících let, kdy velké množství trenérů mládeže si nechalo záměrně propadnout licenci C a dorazilo raději opakovaně na zisk licence, neboť uvedený krok byl snazší cestou k prodloužení platnosti licence. Byl tak částečně potlačen význam seminářů obnovy a samotný posun některých trenérů se výrazně zastavil.

Jaké by měly být poslání a cíle správného hokejbalového trenéra mládeže?
Myslím, že odpověď je velmi jednoduchá - vychovat co nejvíce hráčů pro mužský hokejbal a vzbudit v mládeži zájem o hokejbal natolik silný, že jej budou milovat a věnovat se mu s nadšením co nejdéle.

Bez ambiciózních trenérů by se sportovní odvětví těžko posouvala

Je dobře být ambiciózní a zaměřovat se na výsledky, nebo chcete výsledky úplně opomenout a zaměřit je vyloženě na co nejefektivnější výchovu nadaných hokejbalistů?
Správný trenér musí být zdravě ambiciózní. Bez ambiciózních trenérů by se sportovní odvětví jen těžko nějak posouvala. Vše má ovšem hranice, jsou věkové kategorie, do kterých ambice a výsledkové tlaky nepatří. Stačí se poohlédnout v západních a severských zemích, kde tlak na výsledek děti do 14 a 15 let prakticky neznají. Jsem optimistou a věřím, že tato vlna upozadění hry na výsledek dorazí v dohledné době také do České republiky. V některých ostatních kolektivních sportech jsme toho již částečně svědky. Nejvíce chyb v této oblasti se paradoxně dopouští dospělí, kteří se přes mládež snaží realizovat a uspokojit své nenaplněné dětské sny a cíle.

Jakým stylem vůbec chcete „zbrojit“ proti přehnanému důrazu na výsledky a opomínání méně talentovaných hokejbalistů, aby i na ně se dostavila řada v podobě vytíženosti v zápasech?
Lze jmenovat dva základní kroky, upozadění hry na výsledky, které je mnohdy hlavním hnacím motorem. Nastavení pravidel jak mají děti střídat, zde není třeba vymýšlet nic složitého, postačí se poohlédnout, jak uvedené funguje např. v ledním hokeji nebo florbale. Velmi významným krokem, je také vzdělávání trenérů a práce s trenéry na seminářích a školeních.

Trenéři se často ale setkávají s enormním tlakem z řad rodičů na výsledky a vytížení jejich potomků. Je to podle vás velký nešvar nejen v hokejbalu a co proti tomu dělat?
Já bych v první řadě neházel rodiče nebo trenéry do jednoho pytle a říkal, kdo je špatný a kdo ten dobrý. To vůbec nic neřeší a není to vůbec konstruktivní. Zkusme si položit otázku, co pro naši mládež chceme a pokud si odpovíme, že prostředí ve kterém mají chuť se rozvíjet a učit dovednostem, pak si položme druhou otázku. Jakými kroky uvedeného dosáhnout.

Výsledkem pro trenéra mládeže by měla být motivace hráčů na sobě pracovat

Trenéři mají čím dál větší možnost vzdělávat se prakticky na trénincích reprezentace do 14 let apod. Budete se na tuto část zaměřovat čím dál více?
Uvedený koncept účastí trenérů na campech včetně praktických trenérských dovedností a účastí přímo na tréninku bychom chtěli v budoucnu rozšířit a také obohatit o další věkové kategorie. Novou formu vzdělávání hledáme také na CTM, kde je podobný prostor pro praktické ukázky a zapojení do tréninkových jednotek.

Je ještě něco, co byste v rámci ožehavého tématu: „Poslání a cíle hokejbalového trenéra mládeže resp. chceme ambiciózní trenéry, kteří jsou si vědomi hranic pro výsledkové ambice“ chtěl říci?
Myslím, že důležité je uvědomit si, co pro nás znamená slovo „výsledek“. Výsledkovou tabulí správného trenéra mládeže rozhodně není stav skóre na světelné tabuli po utkání, ale dovednosti a hra, kterou se hráči při utkání prezentují. Výsledkem pro trenéra mládeže by měla být motivace hráčů na sobě pracovat, nadšení ze hry a také dovednosti hráčů. Nevnímal bych toto téma jako ožehavé, zkusme se nad proklaté výsledky povznést, jsem přesvědčen, že se nám to může v pozitivním vrátit a bez diskuze hokejbalu jako celku vyplatit.

Partneři českého hokejbalu