Školní set

Školní set?! Nová strategie v náboru mládeže.

Školní set obsahuje 16 kusů hokejek dětské velikosti obou zahnutí (pravé, levé), branky na minihokejbal a hokejbalové míčky zaslané přímo do škol a školek, který je vlastnictvím školních zařízení.

Jaké otázky je třeba si položit a zodpovědět?

  • Kdo žádost iniciuje? Klub ČMSHb zasláním přihlášky včetně fotek hřišť.
  • Jak často je podpora uvolněna? 1x ročně
  • Kolik škol a školek se může přes jeden klub zapojit? Maximálně 3+1 (3 školy a 1 škola nebo obráceně, nebo jen 3 školy/školky)
  • Mají školní zařízení nějaké povinnosti? Disponovat vhodným povrchem pro hokejbal resp. zúčastnit se jedné klubové akce daného klubu?
  • Má klub nějakou povinnost? Ano, garantovat, že hokejky jsou ve vlastnictví školních zařízení?
  • Je možné projekt kombinovat s jinými projekty KM ČMSHb? Nelze jej kombinovat a slučovat s projektem hokejbalových kroužků.
  • Co dál? V případě stabilního partnerství je plánována roční obměna vybavení!!! 


  • Články a reference o projektu:

Článek na cmshb.cz

Přihlášku do projektu na adresujte na emailovou adresu km@hokejbal.cz do termínu 20.3.2019. Žádost o podporu musí být kompletně vyplněna. 

Dokumenty ke stažení:

Partneři českého hokejbalu