ČMSHb

Oficiální stránky Českomoravského svazu hokejbalu

Člen mezinárodní hokejbalové federace ISBHF

Svaz řídí místopředseda Martin Komárek

Předsednictvo ČMSHb na svém pravidelném zasedání dne 17. 6. zvolilo nového místopředsedu. Stal se jím člen předsednictva zodpovědný za mládež a ženský hokejbal pan Martin Komárek. Po odstoupení předsedy ČMSHb Josefa Kozla, nyní v souladu s organizačním řádem ČMSHb, převzal řízení zvolený místopředseda. O dalším postupu se rozhodne na mimořádném zasedání předsednictva dne 29. 6.

Soutěžní ročník 2016-2017

Sportovně-technická komise ČMSHb vyhlašuje soutěžní ročník 2016-2017.

Blíží se termín druhého setkání HCM v roce 2016

Blíží se termín druhého setkání HCM v roce 2016

Dle termínového kalendáře setkání HCM se v neděli 19.6 uskuteční druhé setkání HCM pro rok 2016. Oproti lednovému setkání, které bylo ve znamení a tematickém zaměření na náborovou činnost, je nyní téma koncipováno jako setkání trenérů kategorií HCM. Program setkání obsahuje převážně praktické ukázky TJ a také vyhodnocení prvního pololetí činnosti HCM v roce 2016.

Partneři českého hokejbalu